National Projects

NAVISOC2

ChipCraft Sp. z o.o. realizuje projekt pt. “Mikrokontroler nawigacyjny do centymetrowej nawigacji satelitarnej ze sprzętowym uwierzytelnianiem pozycji dla urządzeń autonomicznych”, akronim “NaviSoC2”, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Ścieżka dla Mazowsza.
Umowa o dofinansowanie nr MAZOWSZE/0013/19-00 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Wartość projektu: 18 090 625,00 PLN
Kwota dofinansowania: 14 358 281,25 PLN

Do pobrania

NaviSoC2_SdM_plakat_informacyjny_A3_RRM.pdf
NaviSoC2_SdM_plakat_informacyjny_A3_NCBR.pdf

Aktualne zapytania ofertowe


ZAKOŃCZONE ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe 05/2024
Dostawa gniazd przeznaczonych do montażu powierzchniowego na układy scalone zapakowane w obudowy QFN88 i WLCSP.
Dokumenty do pobrania:
24_Zapytanie_Ofertowe_pl_2024-04-17_podpisane.pdf
24_Zapytanie_Ofertowe_en_2024-04-17_signed.pdf
24_Zalacznik_nr_1-Formularz_oferty_pl_2024-04-17.docx
24_Zalacznik_nr_1-Formularz_oferty_en_2024-04-17.docx
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta, która spełniała warunki postępowania konkursowego i została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamówienie zostanie zrealizowane przez firmę E-tec Interconnect AG, Friedhofstrasse 1, 2543 Lengnau, Szwajcaria, za kwotę 8.324,20 EUR netto.

Zapytanie ofertowe 04/2024
Dostawa gniazd przeznaczonych do montażu powierzchniowego na układy scalone zapakowane w obudowy QFN88 i WLCSP.
Dokumenty do pobrania:
23_Zapytanie_Ofertowe_pl_2024-04-04_podpisane.pdf
23_Zapytanie_Ofertowe_en_2024-04-04_signed.pdf
23_Zalacznik_nr_1-Formularz_oferty_pl_2024-04-04.docx
23_Zalacznik_nr_1-Formularz_oferty_en_2024-04-04.docx
W prowadzonym postępowaniu ofertowym, żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów formalnych. Postępowanie nr 4/2024 zostało unieważnione.

Zapytanie ofertowe 03/2024
Wybór Wykonawcy do świadczenia usług programisty układów scalonych.
Dokumenty do pobrania:
22_Zapytanie_Ofertowe_2024-01-30_podpisane.pdf
22_Zalacznik_nr_1-Formularz_oferty_2024-01-30.docx
22_Zalacznik_nr_3-wzor_umowy_zlecenia_2024-01-30.pdf
22_Zalacznik_nr_4-wzor_protokol_odbioru_2024-01-30.pdf
22_Zalacznik_nr_5-wzor_klauzuli_informacyjnej_RODO_2024-01-30.pdf
W prowadzonym postępowaniu konkursowym wpłynęła jedna oferta, która spełniała warunki postępowania. Do realizacji prac wybrano Pana Bartosza Deca, który otrzymał maksymalną możliwą do otrzymania liczbę punktów.

Zapytanie ofertowe 02/2024
Dostawa komercyjnych licencji oprogramowania EDA/CAD do projektowania układów scalonych.
Dnia 15/01/2024 uległy zmianie warunki zapytania ofertowego. Aktualizacja dotyczyła załącznika nr 2 “Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia”. Termin składania ofert nie uległ zmianie.
Dokumenty do pobrania:
21_Zapytanie_Ofertowe_pl_rev1_2024-01-15_podpisane.pdf
21_Zapytanie_Ofertowe_en_rev1_2024-01-15_signed.pdf
21_Zalacznik_nr_1-Formularz_oferty_pl_2024-01-15.docx
21_Zalacznik_nr_1-Formularz_oferty_en_2024-01-15.docx
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta, która spełniała warunki postępowania konkursowego i została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamówienie zostanie zrealizowane przez firmę Siemens Industry Software GmBH, Frielagerstrasse 28, 8047 Zürich, Szwajcaria, za kwotę 60.257,47 EUR netto.

Zapytanie ofertowe 01/2024
Dostawa komercyjnych licencji oprogramowania EDA/CAD do projektowania układów scalonych.
Dokumenty do pobrania:
20_Zapytanie_Ofertowe_pl_2024-01-15_podpisane.pdf
20_Zapytanie_Ofertowe_en_2024-01-15_signed.pdf
20_Zalacznik_nr_1-Formularz_oferty_pl_2024-01-15.docx
20_Zalacznik_nr_1-Formularz_oferty_en_2024-01-15.docx
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta, która spełniała warunki postępowania konkursowego i została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamówienie zostanie zrealizowane przez firmę Cadence Design Systems GmBH, Mozartstrasse 2, D-85622 Feldkirchen, Niemcy, za kwotę 95.666,00 USD netto.

Zapytanie ofertowe 03/2023
Dostawa obwodów drukowanych (PCB).
Dokumenty do pobrania:
18_Zapytanie_Ofertowe_2023-08-24_podpisane.pdf
18_Zalacznik_nr_1-Formularz_oferty_2023-08-24.docx
Mając na uwadze, że w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej, nie wpłynęła żadna oferta, postępowanie nr 03/2023 nie zostało rozstrzygnięte.

Zapytanie ofertowe 02/2023
Wybór Wykonawcy do świadczenia usług programisty układów scalonych.
Dokumenty do pobrania:
17_Zapytanie_Ofertowe_2023-07-25_podpisane.pdf
17_Zalacznik_nr_1-Formularz_oferty_2023-07-25.docx
17_Zalacznik_nr_3-wzor_umowy_zlecenia_2023-07-25.pdf
17_Zalacznik_nr_4-wzor_protokol_odbioru_2023-07-25.pdf
17_Zalacznik_nr_5-wzor_klauzuli_informacyjnej_RODO_2023-07-25.pdf
W prowadzonym postępowaniu konkursowym wpłynęła jedna oferta, która spełniała warunki postępowania. Do realizacji prac wybrano Pana Grzegorza Nykiela, który otrzymał maksymalną możliwą do otrzymania liczbę punktów.

Zapytanie ofertowe 01/2023
Dostawa obwodów drukowanych (PCB).
Dokumenty do pobrania:
16_Zapytanie_Ofertowe_2023-06-05_podpisane.pdf
16_Zalacznik_nr_1-Formularz_oferty_2023-06-05.docx
W prowadzonym postępowaniu konkursowym wpłynęły dwie oferty, w tym jedna spełniająca warunki postępowania. Do realizacji prac wybrano firmę Creotech Instruments S.A., która otrzymała maksymalną możliwą do otrzymania liczbę punktów.

Zapytanie ofertowe 06/2022
Wybór Wykonawcy do świadczenia usług programisty układów scalonych.
Dokumenty do pobrania:
15_Zapytanie_Ofertowe_2022-12-23_podpisane.pdf
15_Zalacznik_nr_1-Formularz_oferty_2022-12-23.docx
15_Zalacznik_nr_3-wzor_umowy_zlecenia_2022-12-23.pdf
15_Zalacznik_nr_4-wzor_protokol_odbioru_2022-12-23.pdf
15_Zalacznik_nr_5-wzor_klauzuli_informacyjnej_RODO_2022-12-23.pdf
W prowadzonym postępowaniu konkursowym wpłynęła jedna oferta, która spełniała warunki postępowania. Do realizacji prac wybrano Pana Jakuba Jasińskiego, który otrzymał maksymalną możliwą do otrzymania liczbę punktów.

Zapytanie ofertowe 05/2022
Usługa zapakowania struktur półprzewodnikowych w obudowy plastikowe.
Dokumenty do pobrania:
13_Zapytanie_Ofertowe_pl_2022-11-14_podpisane.pdf
13_Zapytanie_Ofertowe_en_2022-11-14_signed.pdf
13_Zalacznik_nr_1-Formularz_oferty_pl_2022-11-14.docx
13_Zalacznik_nr_1-Formularz_oferty_en_2022-11-14.docx
W prowadzonym postępowaniu konkursowym wpłynęły dwie oferty, w tym jedna spełniająca warunki postępowania. Do realizacji zamówienia wybrano firmę E.K.S.S. Microelectronics Ltd z Izraela, która otrzymał maksymalną możliwą do otrzymania liczbę punktów.

Zapytanie ofertowe 04/2022
Dostawa obwodów drukowanych (PCB).
Dokumenty do pobrania:
14_Zapytanie_Ofertowe_2022-10-24_podpisane.pdf
14_Zalacznik_nr_1-Formularz_oferty_2022-10-24.docx
W prowadzonym postępowaniu konkursowym wpłynęły dwie oferty, które spełniały warunki postępowania. Do realizacji prac wybrano firmę Creotech Instruments S.A., która otrzymał maksymalną możliwą do otrzymania liczbę punktów.

Zapytanie ofertowe 03/2022
Dostawa płytek drukowanych (PCB).
Dokumenty do pobrania:
12_Zapytanie_Ofertowe_2022-09-29_podpisane.pdf
12_Zalacznik_nr_1-Formularz_oferty_2022-09-29.docx
W prowadzonym postępowaniu konkursowym wpłynęły dwie oferty, które spełniały warunki postępowania. Do realizacji prac wybrano firmę Kompania Elektroniczna Sp. z o.o., która otrzymał maksymalną możliwą do otrzymania liczbę punktów.

Zapytanie ofertowe 02/2022
Wybór Wykonawcy do świadczenia usług programisty układów scalonych.
Dokumenty do pobrania:
11_Zapytanie_Ofertowe_2022-06-06_podpisane.pdf
11_Zalacznik_nr_1-Formularz_oferty_2022-06-06.docx
11_Zalacznik_nr_3-wzor_umowy_zlecenia_2022-06-06.pdf
11_Zalacznik_nr_4-wzor_protokol_odbioru_2022-06-06.pdf
11_Zalacznik_nr_5-wzor_klauzuli_informacyjnej_RODO_2022-06-06.pdf
W prowadzonym postępowaniu konkursowym wpłynęły dwie oferty, które spełniają warunki postępowania. Do realizacji prac wybrano Pana Jacka Rapińskiego i Pana Dariusza Tomaszewskiego, którzy otrzymali maksymalną możliwą do otrzymania liczbę punktów.

Zapytanie ofertowe 01/2022
Wybór Wykonawcy do świadczenia usług programisty aplikacji desktopowych.
Dokumenty do pobrania:
10_Zapytanie_Ofertowe_2022-05-02_podpisane.pdf
10_Zalacznik_nr_1-Formularz_oferty_2022-05-02.docx
10_Zalacznik_nr_3-wzor_umowy_zlecenia_2022-05-02.pdf
10_Zalacznik_nr_4-wzor_protokol_odbioru_2022-05-02.pdf
10_Zalacznik_nr_5-wzor_klauzuli_informacyjnej_RODO_2022-05-02.pdf
W prowadzonym postępowaniu konkursowym wpłynęła jedna oferta, która spełniała warunki postępowania. Do realizacji prac wybrano firmę DevArt Studio Sebastian Cabaj, która otrzymał maksymalną możliwą do otrzymania liczbę punktów.

Zapytanie ofertowe 09/2021
Dostawa oscyloskopu cyfrowego.
Dokumenty do pobrania:
09_Zapytanie_Ofertowe_2021-11-18_podpisane.pdf
09_Zalacznik_nr_1-Formularz_oferty_2021-11-18.docx
W prowadzonym postępowaniu konkursowym wpłynęła jedna oferta, która spełniała warunki postępowania. Do realizacji prac wybrano firmę ROHDE & SCHWARZ Österreich GesmbH, która otrzymała maksymalną możliwą do uzyskania liczbę punktów.

Zapytanie ofertowe 08/2021
Dostawa profesjonalnego oprogramowania do projektowania obwodów PCB Altium Designer lub równoważnego.
Dokumenty do pobrania:
08_Zapytanie_Ofertowe_20210622_podpisane.pdf
08_Zalacznik_nr_1-Formularz_oferty_20210622.docx
W prowadzonym postępowaniu konkursowym wpłynęła jedna oferta, która spełniała warunki postępowania. Do realizacji prac wybrano firmę Computer Controls Sp. z o.o., która otrzymała maksymalną możliwą do uzyskania liczbę punktów.

Zapytanie ofertowe 07/2021
Wybór osoby do świadczenia usług projektanta/programisty cyfrowych układów scalonych.
Dokumenty do pobrania:
07_Zapytanie_Ofertowe_2021-06-04_podpisane.pdf
07_Zalacznik_nr_1-Formularz_oferty_2021-06-04.docx
07_Zalacznik_nr_3-wzor_umowy_zlecenia_2021-06-04.pdf
07_Zalacznik_nr_4-wzor_protokol_odbioru_2021-06-04.pdf
07_Zalacznik_nr_5-wzor_klauzuli_informacyjnej_RODO_2021-06-04.pdf
W prowadzonym postępowaniu konkursowym wpłynęła jedna oferta, która spełniała warunki postępowania. Do realizacji prac wybrano Pana Macieja Plasotę, który otrzymał maksymalną możliwą do otrzymania liczbę punktów.

Zapytanie ofertowe 06/2021
Postępowanie konkursowe nr 06/2021 zostało unieważnione.
Wybór osoby do świadczenia usług projektanta/programisty cyfrowych układów scalonych.
Dokumenty do pobrania:
06_Zapytanie_Ofertowe_2021-05-27_podpisane.pdf
06_Zalacznik_nr_1-Formularz_oferty_2021-05-27.docx
06_Zalacznik_nr_3-wzor_umowy_zlecenia_2021-05-27.pdf
06_Zalacznik_nr_4-wzor_protokol_odbioru_2021-05-27.pdf
06_Zalacznik_nr_5-wzor_klauzuli_informacyjnej_RODO_2021-05-27.pdf

Zapytanie ofertowe 05/2020
Dostawa zestawu ewaluacyjnego z układem FPGA.
Dokumenty do pobrania:
05_Zapytanie_Ofertowe_2021-02-10_podpisane.pdf
05_Zalacznik_nr_1-Formularz_oferty_2021-02-10.docx
W prowadzonym postępowaniu konkursowym wpłynęły 2 oferty, które spełniały warunki postępowania. Do realizacji zamówienia wybrano firmę Farnell element 14 z UK, która otrzymała najwyższą liczbę punktów.

Zapytanie ofertowe 03/2020
Dostawa komercyjnych licencji oprogramowania EDA/CAD do projektowania układów scalonych.
Dokumenty do pobrania:
03_Zapytanie_Ofertowe_pl 20210118_podpisane.pdf
03_Zapytanie_Ofertowe_en 20210118_signed.pdf
03_Zalacznik_nr_1-Formularz_oferty_pl 20210122.docx
03_Zalacznik_nr_1-Formularz_oferty_en 20210122.docx
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta, która spełniała warunki postępowania konkursowego i została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamówienie zostanie zrealizowane przez firmę Cadence Design Systems GmBH, Mozartstrasse 2, 85622 Feldkirchen, Niemcy, za kwotę 630.337,00 EUR netto.

Zapytanie ofertowe 04/2020
Zmianie ulega termin składania ofert do 23.11.2020 do g. 12:00.
Dostawa zestawu ewaluacyjnego z układem FPGA.
Dokumenty do pobrania:
04_Zapytanie_Ofertowe_2020-11-13_podpisane.pdf
04_Zalacznik_nr_1-Formularz_oferty_2020-11-13.docx
W prowadzonym postepowaniu konkursowym wpłynęły 4 oferty, w tym 2 spełniające warunki postępowania. Do realizacji zamówienia wybrano firmę Farnell element 14 z UK, która otrzymała najwyższą liczbę punktów.

Zapytanie ofertowe 02/2020
Dostawa komercyjnych licencji oprogramowania EDA/CAD do projektowania układów scalonych.
Dokumenty do pobrania:
02_Zapytanie_Ofertowe_pl 20201104_podpisane.pdf
02_Zapytanie_Ofertowe_en 20201104_signed.pdf
02_Zalacznik_nr_1-Formularz_oferty_pl 20201104.docx
02_Zalacznik_nr_1-Formularz_oferty_en 20201104.docx
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta, która spełniała warunki postępowania konkursowego i została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamówienie zostanie zrealizowane przez firmę Cadence Design Systems GmBH, Mozartstrasse 2, 85622 Feldkirchen, Niemcy, za kwotę 276.944,00 EUR netto.