EU Projects

GEONAV IoT

The GEONAV IoT project implemented in consortium of Thales, Telespazio France, ChipCraft, Hertz Systems, and Drone Consultants Ireland aims at the development and delivery of precise ubiquitous positioning and navigation applications and services.

The core activity of the project is to develop and industrialize the 2nd evolution phase of the GEONAV IoT solution, following NAVISP Element 2 outcomes (TRL7).

GEONAV IoT is market driven with clear commercialization ambition. It aims to:

  • Use Galileo features that improve performances: Dual Frequency for an improved real-time positioning and TTFF;
  • Improve fusion with other positioning techniques thanks to innovative network fusion techniques with 5G;
  • Optimise power consumption thanks to TTFF improvements and GEONAV IoT algorithms;
  • Expand the range of market application with demonstration on 3 use cases: Elite sports (Rugby), Asset tracking and monitoring; Autonomous Drones based delivery system;
  • Set-up a European Industrialisation chain.

The GEONAV IoT consortium is made of industrials and SMEs mastering the full industrial value chain. Our aim is to demonstrate the European production capacity of innovative EGNSS application based devices and services and accelerate their market take up.

The project duration is 24 months, our ambition is to improve TRL up to 8-9. The addressable LBS and Drones markets are huge and Elite Sport will help for promotion on GEOANV IoT.

Market take up per use cases is part of GEONAV IoT business plan. Expected revenues are promising: eg, in 2024 24m€ and 50 new jobs created.

Ambition is to bring European industry as leader in LBS and drones Markets.

Total cost: 1 880 882 €

EU contributions: 1 316 617 €

Aktualne zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe GEONAV/ZO/2021/6
Przedmiotem zamówienia jest wybór Podwykonawcy, który wykona usługę polegającą na opakowaniu struktur półprzewodnikowych z pilotażowej serii testowej w obudowy i przetestowaniu części układów scalonych oraz opracowaniu oprogramowania i sprzętu do testowania niezbędnych do realizacji projektu pod nazwą: “Galileo dual frequency, 5G, IoT devices and services for Drones, Assets Management and Elite sport”. Dokumenty do pobrania:
2021-06_zapytanie ofertowe.doc

ZAKOŃCZONE ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe GEONAV/ZO/2020/1
Przedmiotem zamówienia jest wybór Podwykonawcy, który wykona projekt kontrolera do testowania bloków pamięci wbudowanej w języku Verilog HDL. Dokumenty do pobrania:
2020_07_zapytanie_ofertowe_GEONAV_MBIST.docx
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Navisoc

ChipCraft Sp. z o.o. w konsorcjum z Politechniką Warszawską (lider) oraz firmą Inowatronika Tomasz Radomski realizuje projekt pt. “Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy”, akronim “NaviSoC”, w ramach Działania 4.1 “Badania naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0101/16 została podpisana dnia 17/10/2017 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Wartość projektu: 6 700 454,84 PLN

Kwota dofinansowania: 5 799 779,05 PLN

Do pobrania

NaviSoC_plakat_informacyjny_CC.pdf

ZAKOŃCZONE ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe NaviSoC/ZO/2020/2
Nabór na stanowisko projektanta układów scalonych-specjalisty testowania układów scalonych w zespole badawczym NaviSoC.
Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego dostępne są pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1236890

Zapytanie ofertowe NaviSoC/ZO/2020/1
Nabór na stanowisko projektanta układów scalonych-specjalisty testowania układów scalonych w zespole badawczym NaviSoC.
Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego dostępne są pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1236886

Zapytanie ofertowe NaviSoC/ZO/2019/1
Nabór na stanowisko projektanta-specjalistę programowania układów scalonych w zespole badawczym NaviSoC.
Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego dostępne są pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173796

Zapytanie ofertowe NaviSoC/ZO/2018/5
Dostawa komercyjnych licencji oprogramowania EDA/CAD do projektowania układów scalonych.
Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego dostępne są pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1115088

Zapytanie ofertowe NaviSoC/ZO/2018/4
Nabór na stanowisko projektanta układów scalonych w zespole badawczym NaviSoC.
Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego dostępne są pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106221

Zapytanie ofertowe NaviSoC/ZO/2018/3
Nabór na stanowisko projektanta-specjalistę programowania układów scalonych w zespole badawczym NaviSoC.
Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego dostępne są pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1100974

Zapytanie ofertowe NaviSoC/ZO/2018/2
Nabór na stanowisko projektanta układów scalonych w zespole badawczym NaviSoC.
Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego dostępne są pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1100973

Zapytanie ofertowe NaviSoC/ZO/2017/3
Nabór na stanowisko projektanta-specjalistę programowania układów scalonych w zespole badawczym NaviSoC.
Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego dostępne są pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1073599

Zapytanie ofertowe NaviSoC/ZO/2017/2
Nabór na stanowisko projektanta układów scalonych w zespole badawczym NaviSoC.
Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego dostępne są pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1072990

Zapytanie ofertowe NaviSoC/ZO/2017/1

Nabór na stanowisko projektanta układów scalonych w zespole badawczym NaviSoC.
Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego dostępne są pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1072669